Zarejestruj się na BitBay.net

Archiwum

Archiwum dla ‘Oracle’ Kategoria

Oracle Listener

Kwiecień 9th, 2012 Brak komentarzy

oracle Oracle Listener jest komponentem odpowiedzialnym za komunikację pomiędzy serwerem baz danych a klientami. Nasłuchuje standardowo na porcie TCP 1521. Proces użytkownika komunikuje się z listenerem, który uruchamia proces serwera (jeżeli TCP to OS przydziela mu wolny port przez algorytm mapowania portów) następnie adres portu zostaje przesłany do procesu użytkownika . Dalsza komunikacja przebiega już tym portem pomiędzy procesem użytkownika a odpowiadającym mu procesem serwera. Listener jest potrzebny tylko do ustanowienia połączenia. Czytaj więcej…

Kategorie:Oracle Tagi:, ,

Oracle Standard Edition One 11G standby

Maj 21st, 2011 6 komentarzy

oracle Rezerwowa baza standby jest fizyczną lub logiczną kopia bazy podstawowej i działa na zasadzie rekonstruowania wyrażeń SQL ze zarchiwizowanego dziennika powtórzeń i aplikowania ich do wybranych tabel. Przeważnie utrzymywana jest ona na osobnym komputerze i w przypadku awarii bazy podstawowej, rezerwowa bazy przechodzi z trybu standby w tryb read write i przejmuje obowiązki głównej bazy.

Ponieważ Oracle Standard Edition One 11G nie posiada funkcjonalności Oracle Data Guard (Data Guard is a semi-automated standby/failover database for database replication.), sami musimy się zatroszczyć o kopiowanie archivelogów z bazy podstawowej do zapasowej.
Czytaj więcej…

Kategorie:Oracle Tagi:,

Zarządzanie zasobami w Oracle 11G

Marzec 8th, 2011 Brak komentarzy

oracle Na początku najważniejsza informacja: mechanizm zarządzania zasobami dostępny jest wyłącznie w Oracle 11G Enterprise Edition (EE). Jeśli nie masz tej edycji nie musisz już dalej czytać :). Ja zanim to sprawdziłem przestudiowałem całą dokumentację pt: „Using the Database Resource Manager”. Poniżej skrót wiadomości na ten temat. Jeśli coś źle napisałem powiadomcie mnie o tym.

Database Resource Manager – dostarcza narzędzia które pozwalają na zarządzanie zasobami procesora/procesorów w stosunku do grup użytkowników i aplikacji. Czytaj więcej…

Kategorie:Oracle Tagi:,

Jak zaimportować dane do innego tablespace

Marzec 4th, 2011 2 komentarze

oracle Oracle nie oferuje parametru do zmiany tablespace podczas importowania danych. Domyślnie importowane obiekty tworzone są w tablespace takim samym z jakiego zostały wyeksportowane nawet mimo tego, że użytkownik ma ustawiony inny domyślny tablespace. Aby zaimportować do innego robimy:

Użytkownik z którego eksportujemy dane (uprawnienia w zasadzie dowolne oprócz tego, że nie może to być DBA): Czytaj więcej…

Kategorie:Oracle Tagi:, , ,

Pompowanie danych do Oracla, SQL *Loader, dbf2sql, dbf2cvs, dbf2ascii

Grudzień 4th, 2010 Brak komentarzy

oracle Podczas migracji różnego rodzaju danych do Oracla, szczególnie ze starych systemów opartych o pliki DBF, stajemy przed pytaniem: Jak najszybciej przepompować duże ilości danych do nowej bazy?

Jednym ze sposobów jest napisanie aplikacji która odczyta dane z pliku i za pomocą tradycyjnych instrukcji INSERT dopisze do odpowiednich tabel w Oraclu. Gdy tych danych nie ma dużo jest to jakieś wyjście, ale co zrobić gdy firma pracuje 24/h na dobę, wolne ma tylko w święta, a my właśnie wtedy musimy to zrobić ? Przede wszystkim jeśli już dopisujemy dane za pomocą insertów nie róbmy commita po każdym insercie. To najbezpieczniejsze, ale strasznie opóźnia ponieważ po każdym insercie mechanizm bazodanowy musi (nie wgłębiając się w szczegóły) wykonać szereg czynności związanych z zatwierdzeniem (commit) transakcji i zapisaniem zatwierdzonych danych (tak robi np MySQL i przez to jest wolniejszy). Commita w tym przypadku najlepiej robić co np. 10000 rekordów.
Czytaj więcej…

Oracle 11g – 100% CPU utilization after fresh installation

Lipiec 13th, 2010 Brak komentarzy

Bardzo często tuż po zainstalowaniu oracla 11G zajmuje on 100% mocy procesora. Żeby temu zapobiec musimy zatrzymać OEM oraz wywołać 2 procedury:

set ORACLE_SID=hart1
./emctl stop dbconsole
./sqlplus /nolog
SQL> connect /as sysdba
SQL> execute sysman.MGMT_PAF_UTL.STOP_DAEMON
SQL> execute sysman.MGMT_PAF_UTL.START_DAEMON
SQL> exit
./emctl start dbconsole
Kategorie:Oracle Tagi:

Redo logs – czyli transakcyjne logi bazy danych

Kwiecień 20th, 2010 4 komentarze

Przetwarzanie transakcyjne w bazach danych Oracle polega na zapisywaniu efektów działania poleceń wchodzących w skład transakcji do buforów dziennika powtórzeń (redo log buffer), a w następnej kolejności do plików dziennika powtórzeń (redo logs), buforów danych (data file buffer) i plików bazodanowych (data files).

redologs Czytaj więcej…

Kategorie:Oracle Tagi:, ,

ORACLE – Przełączanie bazy w tryb archivelog

Grudzień 7th, 2009 Brak komentarzy

oracle Domyślnie po instalacji tryb archiwizowania redo logów jest wyłączony co oznacza, że w momencie zapełnienia wszystkich wolumenów redo logów następuje ich rotacja – najstarszy redo log jest czyszczony i cały cykl powtarza się. Jeśli baza nie pracuje w trybie archivlog, to w przypadku awarii giną nam dane pomiędzy ostatnim backupem, a chwilą obecną – dlatego tez warto go włączyć.  W tym celu uruchamiamy sqlplusa i wykonujemy kolejno czynności:

 1. Sprawdzamy w jakim trybie jest baza:
  SQL> SELECT LOG_MODE FROM SYS.V$DATABASE;
  
  LOG_MODE
  ------------
  NOARCHIVELOG
 2. Czytaj więcej…

Kategorie:Oracle Tagi:,

Konfiguracja SQL Developera dla baz innych niż ORACLE

Lipiec 5th, 2009 1 komentarz

sqldeveloperPL/SQL Developer to zintegrowane środowisko programistyczne (edytor + dodatkowe narzędzia) dla programistów Oracle. Wspomaga rozwój, testowanie, debugowanie i optymalizację programów PL/SQL (między innymi pakietów i triggerów).

SQL Developer pozwala na łączenie się do baz:

 • Oracle (od Oracle9i)
 • Microsoft Access (97,2000,XP i2003)
 • Microsoft SQL Server (7,2000 i 2005)
 • MySQL (od wersji 3.x)
 • Sybase Adaptive Server (12 i 15)

Jednakże w przypadku baz innych niż Oracle, wymaga zainstalowania kilku dodatków. Czytaj więcej…

Kategorie:MySQL, Oracle Tagi:, ,

Oracle 11g password expire

Maj 5th, 2009 Brak komentarzy

Oracle 11G password expired

Bardzo się zdziwiłem gdy próbując się zalogować na mojego Oracla zobaczyłem komunikat: „Password of the following user(s) has already expired or will expire soon.”, przecież nie ustawiałem limitu życia hasła ???

Czytaj więcej…

Kategorie:Oracle Tagi: