Monitorowanie zajętości miejsca na dysku

Czasami zachodzi potrzeba monitorowania zajętości miejsca na określonej partycji. Można oczywiście użyć do tego specjalnych systemów np: Zabbix’a, ale nie zawsze potrzebne są tak ciężkie rozwiązania. Czasami wystarczy zwykły skrypt w bashu dodany do Crona: #!/bin/bash PARTYCJA=’/dev/sda3′ USE=`df -h|grep $PARTYCJA|awk -F’ ‚ ‚{print $5}’` USE=${USE%%\%} if [ $USE -ge 90 ] then uname -a >/root/komunikat.txt uptime >/root/komunikat.txt echo „”>>/root/komunikat.txt echo „Na partycji $PARTYCJA zajete jest $USE% przestrzeni dyskowej !” >>/root/komunikat.txt echo „”>>/root/komunikat.txt df -h >>/root/komunikat.txt cat /root/komunikat.txt | mail -s „Malo miejsca na dysku!” cos@gdzies.pl fi

Continue Reading