Ubuntu OpenVPN – brak prawidłowych sekretów VPN

OpenVPN to pakiet VPN stworzony przez Jamesa Yonana. Umożliwia on tworzenie zaszyfrowanych połączeń między hostami – używa do tego celu biblioteki OpenSSL oraz protokołów SSLv3/TLSv1. W przeciwieństwie do innych rozwiązań VPN nie bazuje na protokole IPsec jako medium. Pakiet ten dostępny jest na platformach Linux, BSD, Mac OS X oraz Windows 2000/XP/Vista. Cały pakiet składa się z jednego kodu binarnego dla klienta i serwera, opcjonalnego pliku konfigurującego oraz z jednego lub więcej plików kluczy w zależności od metody uwierzytelnienia. Instalacja w Ubuntu: sudo apt-get install network-manager-openvpn openvpn Opis konfiguracji: http://vpnblog.info/ubuntu-openvpn-strongvpn-tutorial.html Bardzo często konfiguracja połączenia OpenVPN za pomocą Network Managera kończy się komunikatem: Połączenie VPN „X” nie powiodło się z …

Continue Reading