Pliki konfiguracyjne .htaccess

apacheDo czego służą pliki .htaccess ?

Plik .htaccess pozwala na pewne zmiany w konfiguracji serwera. Zmiany te są widoczne tylko w podkatalogach i katalogu, w którym ten plik się znajduje. Za pomocą pliku .htaccess można zmieniać/konfigurować niektóre dyrektywy Apache lub też ustawienia PHP bez konieczności grzebania w plikach konfiguracyjnych serwera. Najpierw musimy jednak poinformować Apache w pliku głównym httpd.conf, że chcemy umożliwić użytkownikom zmianę konfiguracji poprzez pliki .htaccess

Ustawmy więc globalnie:

<Directory />
AllowOverride All
</Directory>

Spowoduje to możliwość zmiany konfiguracji przez wszystkich użytkowników. Możemy więc ograniczyć działanie tej dyrektywy poprzez indywidualne przyznanie możliwości konfiguracji np. tylko dla wybranych wirtualnych hostów:

# na początek blokujemy wszystkim
<Directory />
AllowOverride None
</Directory>

# dla poniższych hostów pozwalamy nadpisywać dyrektywy
<VirtualHost test.pl>
<Directory /home/user/html>
AllowOverride All
</Directory>
</VirtualHost>

Musimy poinformować Apache jakie pliki będą zawierały tę konfigurację oraz zabezpieczyć je aby nikt niepowołany nie miał do nich dostępu. Ustawiamy globalnie w httpd.conf:

AccessFileName .htaccess

 # oraz zakładamy blokadę
 <Files ~ "^\.ht">
 Order deny,allow
 Deny from all
 </Files>

I to wszystko. Aby nowa konfiguracja zadziałała należy zrestartować serwer http. Poniżej najważniejsze ustawienia.

 1. OGRANICZENIE DOSTĘPU DO STRON WWW HASŁEM:
  W katalogu, który chcemy zabezpieczyć należy umieścić plik o nazwie .htaccess zawierający następujące polecenia dla serwera WWW:

  AuthName "Restricted Area"
  AuthType Basic
  AuthUserFile /var/www/html/wiki/.htpasswd
  AuthGroupFile /dev/null
  require valid-user

  zamiast require valid-user możemy użyć następujących opcji:

  • Access allow all users janek zosia – Udziela dostępu z dowolnego adresu IP użytkownikom „janek” oraz „zosia”
  • Access allow 212.85.112.3 – Udziela dostępu dowolnemu użytkownikowi łączącemu się z konkretnego IP (212.85.112.3), odmawiając innym tego dostępu.
  • Access allow all groups wtajemniczeni – Udziela dostępu łączącemu się z dowolnego IP i jednocześnie autoryzującego się loginem należącym do grupy „wtajemniczeni”.

  Następnie tworzymy plik z użytkownikami i ich hasłami, wpisując w trybie terminalowym poleceniem:

  htpasswd -c /home/uzytkownik/public_html/.htpasswd username

  Program dwukrotnie zapyta o hasło dla użytkownika „username” i zapisze go do pliku „.htpasswd”.
  Przy dodawaniu kolejnego użytkownika należy pominą flagę „-c” przy wywoływaniu htpasswd.

 2. WŁASNE STRONY BŁĘDÓW:
  Za pomocą .htaccess możesz zdefiniować reakcję na pojawienie się błędu przy wywołaniu strony WWW. Wynikiem działania może być wyświetlenie tekstu (umieszczanego w cudzysłowie), określonego dokumentu bądź adres, pod który nastąpi przekierowanie.

  Składnia polecenia:

  ErrorDoc <kod_błędu> <reakcja>

  Przykład:

  ErrorDoc 404 "Na serwerze nie ma takiego dokumentu"
  ErrorDoc 403 http://www.prezydent.pl
  ErrorDocument 500 /500.php
  ErrorDocument 503 /503.php
 3. LISTOWANIE ZAWARTOŚCI KATALOGU ZA POMOCĄ .htaccess:
  Funkcja listowania zawartości katalogu jest szczególnie użyteczna w sytuacji, kiedy bezpośrednio ze strony WWW chcesz umożliwić ściąganie wielu plików bez potrzeby każdorazowego wykonywania dokumentu HTML, zawierającego odnośniki do udostępnianych zasobów. Za konfigurację odpowiadają trzy parametry:

  • Options +Indexes – włączenie listowania zawartości katalogu,
  • IndexIgnore *.htm – na listingu nie bądą wyświetlane pliki *.htm
  • IndexOptions +FancyIndexing – sprawia, że lista plików zawiera ikonki.
  • IndexOptions -FancyIndexing – sprawia, że wygląd listy jest uproszczony.
  • HeaderName – nazwa pliku zawierającego nagłówek generowanej listy,
  • ReadmeName – nazwa pliku z dolną częścią strony/listy.

  Przykład:

  IndexIgnore *.htm
  Options +Indexes
  IndexOptions -FancyIndexing
  HeaderName top.htm
  ReadmeName bottom.htm
 4. CAŁKOWITE BLOKOWANIE DOSTĘPU DO STRONY:
  Za pomocą .htaccess można całkowicie zablokować dostęp do strony użytkownikom Aby tego dokonać, należy wpisać do pliku dwie linie:

  order allow,deny
  deny from all

  Można także zablokować dostęp użytkownikom z konkretnych numerów IP lub należących do określonej domeny.

  order allow,deny
  deny from edu.prv.pl
  allow from all

  Co oznacza: zablokuj dostęp dla wszystkich łączących się z domeny edu.prv.pl (zamiast domeny można podać numer IP), oraz zezwól na dostęp pozostałym.

 5. BLOKOWANIE DOSTĘPU DO WYBRANYCH PLIKÓW:
  Do blokowania wybranych plików służy dyrektywa FILES:

   <Files admin.php>
  order allow,deny
  allow from 127.0.0.1
  deny from all
  </Files>
 6. BLOKOWANIE DOSTĘPU ZA POMOCĄ .htaccess oraz rewrite_mod:
  W katalogu, który chcemy zabezpieczyć należy umieścić plik o nazwie .htaccess zawierający następujące zawartości:

   RewriteEngine On
  Options +FollowSymlinks
  RewriteBase /
  RewriteRule ^(.*) komunikat.html

  W pliku komunikat.html umieszczamy oczywiście komunikat np. o przyczynie zablokowania strony.

 7. USTAWIENIA PHP
  Składnia dyrektyw zmieniających konfigurację PHP jest następująca:

  php_flag nazwa on|off

  Przykład:

  ## Wylaczenie rejestrowania zmiennych globalnych
  php_flag register_globals off
  
  ## Wylaczenie interpretacji krotkich znacznikow PHP
  php_flag short_open_tag off
  
  ## Wylaczenie kompresji zlib, gdy powoduje problemy
  php_value zlib.output_compression 0
  
  ## Zwiekszenie limitu pamieci
  php_value memory_limit 32M
  
  ## Wlaczenie magicznych cudzyslowow dla GPC
  php_flag magic_quotes_gpc on
  
  ## Wylaczenie wyswietlania bledow
  php_flag display_errors off
  
  ## Inne ustawienia dotyczące wyswietlania błedów
  php_flag log_errors on
  php_value track_errors on
  php_value error_log /home/cor/errors/phperr.log
  
  #maksymalna wielkość uploadowanego pliku itd.
  php_value upload_max_filesize 12M
  php_value post_max_size 12M
  
  # włączamy wykonywanie skryptów php z plikach o określonych rozszeżeniach
  AddType application/x-httpd-php5 .htm .html .php .inc

4 thoughts on “Pliki konfiguracyjne .htaccess

 1. Uczę się z książki programowania php sql itd. ale napotkałem problem gdzie strony nie są poprawnie wyświetlane jeśli część zawartości znajduje się poza katalogiem gdzie jest plik index.php/html

  Na przykład zdjęcia umieszczam katalog niżej ../ i już strona nie chce wyświetlić zdjęcia mówiąc, że plik nie istnieje(kombinowałem ze ścieżką na różne sposoby).

  Wychodzi na to, że serwer nie udostępnia plików niżej niż katalog z index.html.
  Jak mogę prosić o pomoc to jak skonfigurować plik htaccess aby był dostęp do katalogu niżej, ale chcę aby strona była bezpieczne.
  Ponoć umieszczanie ważnych plików niżej jest bezpieczniejsze dla strony.html
  Za odpowiedź z góry dziękuje

 2. Pingback: Link.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Releated