Munin + nginx + debian czyli monitorowanie serwerów

munin nginx debian Munin jest bardzo prostym i przydatnym narzędziem służące do monitorowania aktywności serwerów. Przy jego pomocy możemy konfigurować dowolną ilość maszyn. Wynikiem działania są wykresy przedstawiające aktualny i historyczny stan systemu. Na podstawie wykresów możemy określić czy system pracuje stabilnie, możemy również obserwować jak wprowadzane zmiany wpływają na stan systemu.

1) Instalacja

apt-get install munin munin-node
apt-get install spawn-fcgi apache2-utils nginx

2) Konfiguracja PHP:

mcedit /etc/php5/cgi/php.ini

ustawiamy:

cgi.fix_pathinfo=0

3) Dodajemy wpis do /etc/rc.local

mcedit /etc/rc.local

i wklejamy:

spawn-fcgi -s /var/run/munin/spawn-fcgi-munin-graph.sock -U www-data -u munin -g munin /usr/lib/munin/cgi/munin-cgi-graph

4) Konfiguracja nginx

mcedit /etc/nginx/site-available/default

i dodajemy:

location /munin/static/ {
alias /etc/munin/static/;
expires modified +1w;
}

location /munin/ {
auth_basic            "Restricted";
# Create the htpasswd file with the htpasswd tool.
auth_basic_user_file  /etc/nginx/htpasswd;

alias /var/cache/munin/www/;
expires modified +310s;
}

location ^~ /munin-cgi/munin-cgi-graph/ {
fastcgi_split_path_info ^(/munin-cgi/munin-cgi-graph)(.*);
fastcgi_param PATH_INFO $fastcgi_path_info;
fastcgi_pass unix:/var/run/munin/spawn-fcgi-munin-graph.sock;
include fastcgi_params;
}

5) Ustawiamy hasło

htpasswd -c /etc/nginx/htpasswd admin

6) Restart nginxa

service nginx restart

7) Sprawdzamy
W przeglądarce wywołujemy http://adres_servera/munin/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Releated