Zarejestruj się na BitBay.net
Home > Oracle > Oracle 11g password expire

Oracle 11g password expire

Oracle 11G password expired

Bardzo się zdziwiłem gdy próbując się zalogować na mojego Oracla zobaczyłem komunikat: „Password of the following user(s) has already expired or will expire soon.”, przecież nie ustawiałem limitu życia hasła ???


 


Okazało się że w Oracle 11G na hasła są nałożone z góry pewne ograniczenia. Wyglądają one następująco:

password

Opis parametrów:

 • failed_login_attempts – liczba nieudanych prób podłączenia się przed zablokowaniem konta (nieudanych prób logowania)
 • password_grace_time – czas liczony w dniach przeznaczony na zmianę hasła, odlicza się po pierwszym pomyślnym zalogowaniu po wyczerpaniu hasła.
 • password_life_time – czas życia hasła w dniach, po którym hasło się wyczerpuje.
 • password_lock_time – liczba dni przez które konto jest zablokowane po automatycznym założeniu blokady.
 • password_reuse_max – liczba zmian haseł po których można zastosować je ponownie.
 • password_reuse_time – liczba dni przed umożliwieniem ponownego zastosowania hasła.
 • password_verify_function – funkcja PL/SQL badająca złożoność hasła przed jego zastosowaniem.

Sposób 1: W związku z czym po 180 dniach wszytkie hasła wymagają zmiany. Można to obejść choć nie jest to zalecane.

1) Sprawdzamy do jakiego profilu należy dany user:

SELECT profile FROM dba_users WHERE username = 'DBF'

2) Sprawdzanie jakie są ograniczenia na tym profilu:

SELECT resource_name,liMit from dba_profiles where profile='DEFAULT';

3) Zmiana parametrów na ulimited:

ALTER PROFILE DEFAULT LIMIT
FAILED_LOGIN_ATTEMPTS UNLIMITED
PASSWORD_LIFE_TIME UNLIMITED;

Sposób 2: Można też utworzyć nowy profil z innymi parametrami i przepisać do niego użytkowników:

create profile
  nowy_profil
limit
  PASSWORD_LIFE_TIME 365
  PASSWORD_GRACE_TIME 10
  PASSWORD_REUSE_TIME UNLIMITED
  PASSWORD_REUSE_MAX 0
  FAILED_LOGIN_ATTEMPTS 3
  PASSWORD_LOCK_TIME UNLIMITED;
ALTER USER kowalski profile nowy_profil;

lub odrazu przy tworzeniu:

create user kowalski identified by flintstone profile nowy_profil;

Zmiana parametrów w profilu:

alter profile noway_profil set failed_login_attempts = 4;

Przydatne:
Informacje o limitach dla haseł i zasobów systemowych dla danego USERA:
– dba_users
– dba_profiles

select 
  username, 
  account_status, 
  to_char(lock_date,'dd-mon-yy') lock_date, 
  to_char(expiry_date,'dd-mon-yy') expiry_date, 
  profile 
from 
  dba_users 
where 
  username = 'DBF';
Kategorie:Oracle Tagi:
 1. Brak komentarzy
 1. Brak jeszcze trackbacków

*