Zarejestruj się na BitBay.net
Home > Linux, Uncategorized > Automatyczne wysyłanie danych na server SSH

Automatyczne wysyłanie danych na server SSH

Istnieje możliwość wysłania pliku poprzez szyfrowany protokół SSH spod DOSa wprost na server linuxowy. Jest to bardzo przydatna opcja do wszelkiego rodzaju kopii zapasowych w firmach rozproszonych po różnych miejscach. Do tego celu wystarczy mały programik PSCP (PuTTY Secure Copy client – pobierz ). Jest to windowsowa wersja programu scp, służącego do transferu plików i katalogów poprzez transmisję szyfrowaną. [[SCP]] kopiuje pliki i katalogi pomiędzy maszynami, które pracują pod kontrolą systemu Unix. [[PSCP]] pozwala na skopiowanie plików pomiędzy komputerem z systemem operacyjnym Unix i drugim, z systemem Windows. Program używa protokołu SSH do szyfrowanego transferu danych. W celu wysyłania danych na server najprościej jest stworzyć plik BAT z zawartością jak poniżej. Jak ktoś nie wiem co to plik BAT to zapraszam na www.google.pl

Zawartość pliku bat:
REM Plik wysylajacy sesje do serwera
@echo off
cls
cd c:\putty\
pscp -pw haslo c:\plik.txt user@192.168.0.1:
if errorlevel 1 echo Polaczenie przerwane! Ponow probe!
if errorlevel 1 pause
if errorlevel 1 goto end
echo Polaczenie przebieglo pomyslnie
pause
:end

Dostępne opcje:
-p gdy użyjemy tego modyfikatora, pscp stara się zachować datę modyfikacji i prawa dostępu do kopiowanych plików
-q wyłączenie przedstawiania statystyki
-r powoduje rekurencyjnie kopiowanie całych katalogów (katalogu wraz z podkatalogami)
-v powoduje, że PSCP przedstawia tzw. „debugging messages” dotyczące swojej pracy (pomocne przy diagnozowaniu problemów połączenia, autentyzacji i konfiguracji)
-P port określa port, z jakim ma się połączyć na odległej maszynie
-pw haslo powoduje zalogowanie przy użyciu określonego hasła (bez tego modyfikatora, PSCP pyta o hasło użytkownika)

Kategorie:Linux, Uncategorized Tagi:,
  1. Brak komentarzy
  1. Brak jeszcze trackbacków

*